De eerste ansichtkaarten dateren uit het jaar 1890. Wat de dorps- en stadsgezichten betreft, had zich in Zeeuwsch-Vlaanderen bijzonder actief betoond de fotograaf A. van Overbeeke uit Terneuzen.
Opvallend op al die kaarten van ruim 100 jaar geleden is, dat er altijd zoveel mogelijk inwoners, hele gezinnen, op voorkwamen. Er scheen veel animo te zijn om zich op deze manier goedkoop te laten vereeuwigen.

Tot 1951 werden de straten aangeduid met letters: M (Midden) voor de Mariastraat en de Prinsestraat, O (Oost) voor de Erasmusweg, de Badhuisweg en de Zwartepolderweg. D,W en Z zijn voor Cadzand-bad.

Er is uitgebreide informatie vanaf 1890 van de volgende straten:
Mariastraat / Prinsestraat / Badhuisweg/ Erasmusweg/ Nieuwleusenerstraat/ Jan de Baenststraat/ Vijverstraat/ Zuidzandseweg/ Blvd De Wielingen/
 
1900 Het badhuis te Cadzand omstreeks 1900, in 1866 gebouwd door Guust Albregts, gehuwd met Sophie van de Waeter. Het was een boerderijwoning, hotel-café-restaurant en stond op een duintop. Vooraan aan de trapkant was het café, achteraan het restaurant en de hotel-afdeling. Even verder zien we een gebouwtje van het Waterschap. Aan de andere zijde staat het vakantiehuisje van Mr. P. C. J. Hennequin, lid van de Tweede Kamer, die daarin 's zomers verblijft als hij niet op de Elderschans te Aardenburg vertoeft.
1900 Het paard was voor de komst van de traktor vrijwel de enige trekkracht. Op veel boerderijen werkten 10 tot 15 paarden. De paardenfokkerij in de streek was een bloeiende en succesrijke bezigheid van enkele  boeren, die bekendheid verwierven door heel België en Nederland. Ook de hoefsmeden moesten hun werk wel eens ver van huis verrichten vanwege hun hoge kwaliteit vakmanschap. Lees verder...
1900Vanaf 1900 neemt het areaal aan gewassen in de loop der tijden toe. De meest gangbare gewassen zijn aardappelen, bieten, tarwe, gerst, uien en groene erwten. Daarnaast zien we ook bruine bonen (Zeeuws-Vlaanderen is het grootste teeltgebied van dit gewas in Nederland), vlas, blauwmaanzaad, haver, karwij, graszaad, lucerne, koolzaad, en nog enkele gewassen voor de groentezaadteelt, zoals spinazie en tuinkers. West Zeeuws-Vlaanderen is daarmee een van de gebieden met het grootste assortiment gewassen in de akkerbouw, wat zijn stempel drukt op het zomerse landschap. 
1900 Een droog voorjaar met een mooie zomer. Ontzettend droog tot oktober. Het najaar nat.
Op 16 juli slaat de bliksem in in de schuur van hofstede De Hoogte bij de Zwarte Polder. Een tas hooi, wagens, 3-wiels kar, ladders, een waleploeg en de windmolen zijn mee verloren gegaan. Eind van het jaar is de schuur herbouwd.

In december 1900 spoelt de vissersschuit Bouchoute no.29 aan op het strand van Cadzand. Aangezien noch de bemanning, noch een sloep aan boord is, vermoedt men dat de bemanning gered is.
 
1902 Het haventje is in 1902 achter de duinen naast het afwateringskanaal aangelegd. Bij de uitvoering van de Deltawerken wordt het in 1954 gedempt. Lees verder...

-Vlissingse Courant, 13 juni 1902. Het beurtschip van schipper Kollemeijer, dat verleden week bij het binnenkomen van de haven te Cadzand op de havendam voer is - nadat de lading, welke zwaar beschadigd is, daarvan was afgeschoven - gezonken. Het vaartuig wordt als geheel wrak beschouwd, wijl het doorgebroken is.
1902 Een Kruse kerkorgel wordt in gebruik genomen in de kerk van de Ned. Duitsch Hervormde Gemeente. Lees verder...
1902Op 31 December telde de gemeente Cadzand 554 mannelijke en 552 vrouwelijke inwoners, totaal 1106. Zij vermeerderde door geboorte met 17 jongens en 13 meisjes en door vestiging met 44 mannen en 30 vrouwen. 
1903 Duivenvereniging De Getrouwe Duif is in 1902-1903 opgericht. Lees verder...

Een bijzonder regenachtig jaar. De graanopbrengst is dan ook lager dan in 1902. De suikerbietenoogst was een mislukking.
 
1904Vlissingse Courant, 19 Januari 1904:
“In de afgeloopen week zijn na de lezingen, gehouden door den heer P.M. Dikkenberg, arts te Zuidzande, over het Groene Kruis, te Cadzand en Nieuwvliet afdeelingen gesticht, resp. met 50 en 46 leden, welk aantal nog zeker zal verdubbelen. De afdeeling Nieuwvliet zal zich vermoedelijk aansluiten bij de bestaande afdeeling te Zuidzande, welke onlangs opgericht is en wier aantal leden thans tot een 80 tal personen gestegen is.”
 
1905De aardappeloogst is mislukt. Oktober is de koudste maand sinds mensenheugenis. De gemiddelde temperatuur was 6,5 gr.C.  
1906 “Den 8 Februari een noodweer geweest. Om 5 uur 's avonds, net of het ineens nacht werd, een vrezelijk onweder en een ware cicloon stormweder brak los. Schuren, molens en kerken in Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en West Vlaanderen afgebrand.” 
1906 -Het Engelse Stoomschip "Sheffield" komende van Grimsby en bestemd naar Antwerpen, strandde Zaterdagavond 20 Januari nabij Nieuwersluis. Zondagmorgen is het schip met assistentie van 3 sleepboten vlotgekomen en naar Antwerpen opgestoomd. Er was aanzienlijke schade aan de paalhoofden.
-Schipbreuk Breskens 17. Lees verder...
-Schipbreuk tjalk Risico. Lees verder...
-Schipbreuk William Ward op 11 dec. Lees verder...

(In 1908 zal het reddingstation van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen worden opgericht)
 
1908Reddingpost Cadzand van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen is opgericht en krijgt de beschikking over reddingvlet 'Cadzand'.
De eerste bemanning
1909 In 1909 telde Cadzand 1079 inwoners, waarvan 17 Katholieken. 
1910 Klassefoto 1910  
1911Tijdens de droge zomers van 1911, 1921 en 1922 heerst in Zeeland een algemeen gebrek aan drinkwater. De vrouw die in een droge zomer haar straatje schrobde, kon rekenen op afkeuring van de buurt, of zelfs een reprimande van de veldwachter. Het water werd in de decennia vóór de komst van de waterleiding aangevoerd per schip, trein of tankwagen, maar ook wel in lege giervaten op menwagens.
1912Izaak Erasmus(1867-1938) wordt burgemeester van de gemeente Cadzand 1912-1936. 
1912 N.V. Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldeghem opent op 23 september 1912 de tramlijn Oostburg-Zuidzande-Kadzand.
De tram wordt 'de karrekassetram' genoemd, vanwege de vele karrekassemutsen van de vrouwelijke passagiers uit het landje van Cadzand.
De locomotieven hebben de bijnaam 'koffiemeul'n'. Lees verder...
1912Tijdens een onweer brandt de schuur van de Berghofstede uit de Zuidzandepolder af. 
1913Jozias de Bruijne, geboren in Kadzand 1833, overleden in 1913 te Groede heeft veel aantekeningen over Cadzand gemaakt. Hij was getrouwd met Kornelia Scheele, geboren 1823. De uitgave De Hofsteden (van Cadzand, Retranchement, Zuidzande en Nieuwvliet) van dr. J. de Hullu is gebaseerd op zijn aantekeningen en die van Abraham Vermeulen.

De landbouwschuur van de wed. Philipus van de Water Quataert aan de Erasmusweg in de Oudelandse Polder is op 21 maartafgebrand door een blikseminslag. Veel paarden verbrand.
 
1913Het gebouw van de Openbare Lagere School in de Prinsestraat uit 1833 wordt afgebroken en op dezelfde plaats door een nieuw schoolgebouw met vijf lokalen vervangen. Het is gebouwd door A. Risseeuw uit Groede voor ƒ18935. De eerste steen is gelegd door hoofdonderwijzer C.J. Neeteson. De opening wordt in 1917 verricht door burgemeester I. Erasmus. Tijdens de bouw werd school gehouden in de Koolsweg, een zijstraatje van de Prinsestraat nabij de Badhuisweg.Klik voor vergroting
1914 Klassefoto Openbare lagere school  
1914Koolzaad dorsen in het land van Kadzand.

De eerste telefoon in Cadzand wordt in 1914 aangelegd voor burgemeester Izaak Erasmus.
Met telefoongidsen uit 1921, 1925, 1934, 1941 en 1950.
 
1914 - 1918Duitsland verklaart de oorlog aan onder andere België.
Ondanks haar zelf uitgeroepen neutrale status wordt Nederland getroffen door de gevolgen van de oorlog. Het handelsverkeer ligt nagenoeg stil waardoor schaarste aan grondstoffen en voedingsmiddelen ontstaat. Bovendien krijgt Zeeuws-Vlaanderen te maken met een toestroom van duizenden Belgische vluchtelingen. Onder leiding van ds. J. N. Pattist worden ze ondergebracht bij de Zeeuws-Vlamingen. Lees verder...
Voor het eerst in de geschiedenis worden vliegtuigen ingezet. Tientallen maken een noodlanding in west Zeeuws-Vlaanderen. Lees: De fabriek van Cadzand
 
1915Nieuwe Zeeuwsche Courant 7 sept 1915. Rechtbank te Middelburg.
“De eerste zaak welke Vrijdag voor de rechtbank te Middelburg behandeld werd was die tegen S. E. V., echtgenoote van l. V. te Cadzand, beklaagd van diefstal van een vrouwenhemd.
Getuige S. S. Lauret legde haar hemd te droogen op den bleek bij het armhuis te Cadzand, een uur later was het verdwenen en getuige vernam later dat beklaagde het had. Beklaagde bekende het hemd te hebben weggenomen, zij weet niet waarom zij het deed, zij verscheurde het hemd.
Op een vraag van den verdediger, mr. P. J. van Bortel, zeide getuige, dat beklaagde haar het hemd heeft vergoed met ƒ1, wat de waarde van het gestolene was. Dit laatste nam de officier van justitie als een verzachtende omstandigheid aan en wees er verder op, dat beklaagde aan kleptomanie lijdt. Zij moet deze hebbelijkheid bestrijden anders komt zij in de gevangenis. Ditmaal wil hij boete eischen namelijk ƒ5 te vervangen bij niet betalen door 5 dagen hechtenis.
De verdediger wees er op, dat niet bewezen is het doel om zich het hemd toe te eigenen en riep clementie voor de beklaagde in.”
 
1915 Klassefoto's openbare lagere school zijn gemaakt tussen 1915 en 1920. Wie heeft meer informatie?. Lees verder...  
1915De Nieuwe Zeeuwsche Courant meldt op 9 October 1915: “Bij den landbouwer J. de Keuninck is mond- en klauwzeer onder den veestapel geconstateerd. Tien koeien en negen biggen zijn afgemaakt.”
Het dagblad De Rijnbode meldt op 11 December 1915: “Woensdag werden te Cadzand bij den landbouwer De Bruijne 24 stuks hoornvee en 11 varkens afgemaakt wegens het heerschen van mond- en klauwzeer op de hoeve.”
 
1916De schuur van de hofstede van A. van Unen aan de Strengweg brandt af. 
1919Als compensatie voor het leed en de materiëele schade tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) stelt België voor om Zeeuws-Vlaanderen en een deel van Limburg aan België toe te voegen. De bevolking heeft geen mening, want Zeeuws-Vlaanderen was van oudsher een deel van Vlaanderen.
De Nederlandse overheid was een andere mening toegedaan. Op verzoek van de Nederlandse regering zet ds. Jacob Pattist uit Aardenburg een campagne op tot behoud van Zeeuws-Vlaanderen. Aan de 'overkant' worden protestbijeenkomsten gehouden en de Zeeuws-Vlaamse schoolkinderen wordt een strijdlied aangeleerd, dat later het Zeeuws-Vlaams volkslied zal worden.

Op 5 maart 1919 brengen H.K.H. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen om naar België een duidelijk signaal af te geven: “Zeeuws-Vlaanderen is Nederlands en wenst het te blijven!”. Lees verder...
1919 Klassefoto Openbare Lagere School, 1919

Op 2 oktober 1919 is de in 1901 gebouwde schuur van de hofstede van Pieter Risseeuw uit de Zuidzandepolder
als gevolg van een onweer afgebrand.
 
1920-Beschrijving van een boerenvisite. Lees verder....
-Woorden en begrippen op de boerderij.
- Elektrisch licht in Cadzand. Lees verder...
 
1921 Tijdens de droge zomers van van 1921 en 1922 heerste in Zeeland een algemeen gebrek aan drinkwater.
November 1921 is de koudste novembermaand sinds 1706.
 
1922Juli. Muziekconcours in Cadzand ter gelegenheid van het jubilerende muziekgezelschap Geduld Overwint. Lees verder...

Klassefoto 1922

De maand oktober was, net als oktober 1905, de koudste maand sinds tijden. De gemiddelde temperatuur was 6,5 gr.C.

Het klipperschip Rival, geladen met 133 ton stortsteen, vergaat bij paalhoofd 12, nabij de Herdijkte Zwarte Polder.
1923Ansichtkaart met panorama op Cadzand. Links de Ringdijk Noord.

Publieke Verkoop van goederen bij Joh. Scheerens te Cadzand.
Klik voor vergroting
1924Op 15 mei brandt de schuur van de hofstede van Cornelis Verhage uit de Zuidzandepolder af door onweer. 
1925Op 21 Januari 1925 zijn te Cadzand aan gekomen eenige Protestantsche kinderen uit Boedapest en andere plaatsen in Hongarije om alhier een tijdlang te worden verpleegd. Lees verder... 
1925De stoomtramlijn van SBM wordt in 1925-'27 doorgetrokken naar Kadzand-Haven. De lijn wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van bieten. Weegbrug Cadsandria wordt in gebruik genomen. 
1927 Klassefoto's met bovenmeester C. Neeteson van de Openbare Lagere School in de Prinsestraat. Zie foto's 
1927Weekblad ' Ons Zeeland' plaatst het volgende artikel:

DE WEEK IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN
De arbeidersbevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen maakt momenteel geen gemakkelijken tijd door. Waren vorige jaren de vangsten van de garnalenvisschers in Breskens wel eens flink loonend, thans zijn ze buiten-gewoon slecht. De prijzen zijn wel iets beter dan vroeger, dat de visschers zoo verstandig geweest zijn te besluiten tot coöperatieven afzet van hun waar, maar deze meerdere opbrengst kan toch niet verhinderen, dat de inkomsten voor de betrokken personen absoluut ontoereikend zijn. De landarbeiders maken, als de wied-periode voorbij is, en het aardappelen- en bietenseizoen nog niet is aangebroken altijd, en ook nu, een moeilijken tijd door. Het wachten is op de bietencampagne, waarin gedurende enkele maanden een redelijk loon is te verdienen. Maar het duurt nog wel enkele weken eer die campagne begint.
En de arbeiders herinneren zich, dat vorig jaar de campagne vrij kort duurde, maar ook, dat vele Belgen hier kwamen, om den Nederlandschen arbeiders het werk uit de handen te nemen. 't Is te hopen, dat de Belgen nu maar aan gene zijde van de grens blijven. De werkloosheid is hier waarlijk groot genoeg. Het bietengewas, waarvan hier zooveel afhangt, omdat uitgestrekte oppervlakten er mee beteeld worden, staat er niet kwaad voor. De bieten zijn grooter van stuk en het suikergehalte is hoger dan in vele andere streken van ons land.
 
1928Het verplaatsen van schuren kwam zo'n eeuw geleden meermalen voor. De laatste keer in Cadzand was in 1928. Het betrof de houten schuur staande op het hof aan de Prinsestraat van de oud-burgemeester Iz. Erasmus. Deze schuur is herbouwd op de hofstede aan de Herenweg 2, bewoond door J. v.d. Plasse. 
1928Stranding van de vijfmastbark Christel Vinnen. Lees verder... 
1929Met ingenomenheid wordt door de Raad van Cadzand het schrijven aangehoord, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen 1 Mei 1929 heeft gericht tot de P.Z.E.M., waarin duidelijk is geteekend de lusteloosheid, die er in verschillende aangesloten gemeenten bestaat ten aanzien der verstrekking van electrischen stroom en waarin ook een weg aangewezen wordt om tot oplossing te komen van het electriciteitsvraagstuk. 
1929De Neder Duitsch Hervormde Kerk wordt ingrijpend gerepareerd: “Den 3 Januari 1929 sloeg men aan het werk de eerste hand, het dak van de N.H. kerk, welks laatste grote herstelling omstreeks 1824 was gedaan, is volslagen vernieuwd in 1929 en met nieuwe Franse leien gedekt; de oude balken zijn insgelijks door nieuwe vervangen in 1929-1930.” 
1930In 1930 wordt in Nederland de 11e algemene volkstelling gehouden. Hierbij worden veel gegevens vergaard over Nederland en zijn bevolking. De resultaten zijn vanaf 1932 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek te 's-Gravenhage.

=De gemeente Cadzand telt 933 inwoners, waarvan 479 mannen en 454 vrouwen.
=Er staan in de gemeente 275 bewoonde en 11 onbewoonde huizen.
=In het dorp wonen 496 personen, waarvan 256 mannen en 240 vrouwen in 154 woningen.
=404 personen zijn gehuwd, 482 ongehuwd, 46 weduwe/weduwnaar en 1 persoon is gescheiden.
=756 personen zijn Nederduitsch Hervormd, 1 Doopsgezind, 2 Evangelish Luthersch, 4 behorend tot de gereformeerde kerken, 33 Roomsch-Katholiek, 82 behorend tot andere kerkelijke gezindte en 55 ongelovig.

Klassefoto 1930
 
1930 Het Vrijwillige Landstorm Korps ‘Zeeuwsch Verband’, afdeling Cadzand. Lees verder... 
1932De Gids voor West Zeeuwsch Vlaanderen wordt uitgebracht, die toeristen uitnodigt voor een bezoek aan Cadzand. De eerste zomerwoningen worden geplaatst. Lees verder... 
1933De roei- en zeilvlet Cadzand van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wordt vervangen door de motorvlet Zeeuws-Vlaanderen.  
1933Klassefoto van de Openbare Lagere School in de Prinsestraat. Zie foto 
1934Op zaterdag 8 september slaat de bliksem in de schuur van landbouwer D. van den Ameele. De levende have kon worden gered. De verzekering dekt de schade. 
1934Prinses Juliana bezoekt Zeeuws-Vlaanderen. ...“Weldra was Retranchement bereikt, alwaar burgemeester A. I. Leenhouts ter begroeting aanwezig was en diens dochtertje bloemen aanbood. Jopie Beun deed ditzelfde in Cadzand-haven, en mej. Mabelis in Cadzand-dorp, waar burgemeester I. Erasmus het hooge gezelschap begroette en de schoolkinderen enkele liederen zongen. Over Nieuwvliet ging het naar Groede.”... 
1934 Bram Baas, eigenaar van hotel Het Zwin, krijgt op 31 maart 1934 vergunning van de Domeinen tot het leggen van een houten voetbrug op paalhoofd nummer 20, gelegen in de Zwin-monding. De vereniging Gemeentebelangen Cadzand heeft op de brug over het diepste gedeelte van de geul een leuning aangebracht. De brug eindigt op een zandbank, waar ook grenspaal 369 staat. Het is een service voor badgasten en toeristen, die vanuit Knokke het strand van Cadzand en omgeving (en het hotel-restaurant) willen bezoeken. Tijdens WW2 is het hotel door de bezetter gevorderd en later door de geallieerden gebombardeerd. Met het hotel is ook de brug van Bram Baas verdwenen.  
1935ZHMR. Het boothuis brand af. Zowel het boothuis als de reddingvlet Zeeuws Vlaanderen gaan verloren. Het boothuis wordt herbouwd en een nieuwe motorvlet met dezelfde naam wordt in dienst genomen.

Sfeerbeeld “Het dorpsleven van Cadzand” (1930-1940), door Leendert Fremouw.
 
1936 Schoolfoto uit ca. 1936 met Juf Versprille, meester De Keuninck en bovenmeester Neeteson.  
1936De installatie op 9 oktober van C. le Nobel als burgemeester van Cadzand. Een moeilijke periode als burgemeester in oorlogstijd volgt. Lees verder...
1937De mailboot 'Prinses Juliana' van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland is Zondagmiddag, komende van Harwich, tijdens den mist ter hoogte van de Wielingersluis te Cadzand omhoog gevaren. Het schip zat dicht bij het strand te Cadzand, aan den grond, doch de positie was niet in het minst gevaarlijk. Het plan om de passagiers te doen overgaan op de sleepboot 'Goliath' kon niet worden uitgevoerd, aangezien het schip geheel droog lag, zoodat communicatie niet mogelijk was. De opvarenden moesten dus aan boord van het schip blijven. Aangezien de 'Prinses Juliana' accomodatie voor den nacht bezit, konden de passagiers zich ter ruste begeven.
In den nacht is het gelukt het schip vlot te krijgen. De passagiers konden de volgende ochtend verder naar hun bestemming reizen. Alles is vlot verlopen.
(In mei 1940 is de 'Prinses Juliana' gebombardeerd tijdens een troepentransport van Vlissingen naar IJmuiden)
 
1938De huisarts voor Cadzand was dr. P.M. (Ko) Dikkenberg uit Zuidzande. Er was nog geen ziekenfonds. Het gebeurde meermalen dat arme gezinnen de rekening niet konden betalen. Hij zette dan een streep door de rekening. Een enkeling had dr. M. Jongsma uit Groede.
In 1938 vestigde zich dr. Timmer in Cadzand. Hij begon in de voorkamer van Piet van Luik, nu Badhuisweg 3.
De keuken was de wachtkamer. Al snel verhuisde hij met zijn praktijk naar Badhuisweg 1. De wijkverpleegster was Pleuntje van der Plicht, daarna wijkzuster De Jong.
 
1938Villa Leopold in Cadzand-Bad wordt gebouwd, herbouwd en gerenoveerd.
Het hardnekkige verhaal van de villa van de Koning. Lees verder...
1939Sint Nicolaas op de Openbare School in de Prinsestraat. Schoolfoto 
1939De mobilisatie. Militairen worden in Cadzand gelegerd. Lees verder...  
1940 Dr. Johannes de Hullu, geboren te Kadzand in 1864 en overleden te Kadzand in 1940 heeft veel publicaties over Kadzand gemaakt. Na de lagere school in Cadzand en het gymnasium te Middelburg, liet hij zich in 1884 inschrijven als student in de Nederlandse Letteren te Leiden. In 1888 legde hij het doctoraal examen af en promoveerde in 1892 cum laude op het proefschrift 'Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtse schisma'. na de functie van gemeentearchivaris van Deventer en chartermeester van het Rijksarchief te Utrecht werd dr. De Hullu in 1902 archivaris van het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage.

In 1919 ageerde hij (op verzoek van de regering) scherp tegen de Belgische annexatieplannen met de brochure 'Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlands gebied'.
In 1924 kreeg hij, vanwege bezuinigingen, vervroegd ontslag, waarna hij zich in Middelburg vestigde. In 1925 kwam hij weer in Cadzand wonen en concentreerde zich op de geschiedenis van zijn geliefde Cadzand, in het bijzonder die van het kerkgebouw. Dankzij de inspanningen van De Hullu, als vooraanstaand lid van de Kerkenraad, is het kerkgebouw in 1931 grondig gerestaureerd.

Op verzoek van de Huguenot Society of London schreef dr. De Hullu de geschiedenis van de Waalsche Kerk in Cadzand onder de titel 'Register of the Wallone Church of Cadzand in Holland', waarvoor hij in 1934 werd benoemd tot honorary fellow (erelid).

Op 9 mei 1940 maakte hij een ongelukkige val. Na een aanvankelijk herstel overleed hij toch nog enigszins onverwacht.
Dr. Johannes de Hullu heeft al zijn boeken geschonken aan de Provinciale Bibliotheek van de provincie Zeeland.
19401940-1944. De Tweede Wereldoorlog in het Land van Cadzand. Lees verder...
10 t/m 19 Mei 1940. Dagboek van De Marine Kustwacht Post Cadzand.
10 t/m 19 mei 1940. Dagboek van soldaat J.H. Smit 40 R.I., Cadzand-bad
Oktober 1944. Bombardementen. Lees verder...
28 okt 1944. Het Canadese 14thth Field Regiment bereikt Cadzand. Lees verder...
29 okt 1944. The Scottish, Reginas en Winnipegs bereiken Cadzand. Lees verder...
1944. De bevrijding van dag tot dag. Lees verder...
7 okt - 30 october 1944. Dagboek van schoolmeester Bareman. Lees verder...
6 okt - 4 nov 1944. Dagboek van Jacomijntje Rosendaal. Lees verder...
1940-1944. Verhalen van Leendert Fremouw. Lees verder...
4 sept - 2 nov 1944. Dagboek van Leen Becu. Lees verder...
31 aug - 27 okt 1944. Dagboek van Adriana Cornelis-Luteijn. Lees verder...
1944Luchtopname van Cadzand-dorp eind 1944. 
1944Schipbreuk SS FORT MAISONNEUVE. Gedenkteken boordkanon/haaientand. Lees verder... 
1946Benoeming van J.A. Leenhouts tot burgemeester van Cadzand en Retranchement. Lees verder...

Klassefoto met hoofd der school J.D. Bareman
 
1946De mechanisatie na de oorlog dringt de paardentractie snel terug. In plaats vanwege de paardenfokkers en hoefsmeden staat de streek nu bekend om bouw en vindingen op het gebied van landbouwmechanisatie. Gigantische, soms zelf ontworpen en gebouwde machines, verrichten nu de oogstwerkzaamheden. De snelle mechanisatie is van grote invloed op de beroepsbevolking. Veel landarbeiders vertrekken naar de industriegebieden elders in Zeeland en Zuid-Holland. Dit leidt tot een snelle vergrijzing van de bevolking. De meeste bedrijven worden eenmansbedrijven, gespecialiseerd op één of twee gewassen. Waar vroeger grote groepen mensen op een veld bezig waren met handwied-werk, doet de boer het nu zelf in een werkgang van 20 meter breed.

Op de akkerbouwbedrijven worden vaak schapen gehouden, maar voor het overige is de veeteelt van geringe betekenis.
1947Samenstelling van de bevolking van Cadzand, verdeeld in mannen, vrouwen, beroep en geloof. Lees verder...
1947De bij de bevrijding in 1944 zwaar beschadigde molen Nooitgedacht wordt gerestaureerd en blijft nog tot 1951 vol in bedrijf. Meer en meer wordt het malen van graan overgenomen door machines. Ook molenaar Iz. Voogdt laat in 1951 de aandrijving ombouwen voor gebruik met een motor. 
1948Vakantiepark SINCFAL. In 1948 verkoopt Tjeeuw la Gasse zijn woning met omliggend weiland aan de Kanaalweg nr 3 aan de Fam Tazelaar. In 1967 overlijdt haar man Willem Tazaelaar plotseling en blij Maatje Tazelaar-Dekker als weduwe achter met 5 kinderen in de lee ijd van 9 weken tot 13 jaar. Omdat zo’n jong gezin voor een alleenstaande vrouw van 39 jaar oud moeilijk te combineren is met het voeren van een gemengd landbouw bedrijf vraagt zij in het voorjaar van 1968 vergunning voor het exploiteren van een camping op het boerenerf. Die aanvraag wordt aangehouden en in aug van dat zelfde jaar wordt de aanvraag voor een camping op advies van de Provinciale Planologie Dienst omgezet in een aanvraag voor de bouw van 36 vakantiewoningen. Dit resulteert uiteindelijk in 1970 in de bouw van het vakantiepark SINCFAL, ontwikkeld door makelaar Peter Stock uit Breda. De betreffende percelen grond worden in erfpacht uitgegeven teneinde te voorzien in een doorlopend inkomen voor de eigenaresse. Maatje Tazelaar blij nog in haar oude boerderijwoning wonen tot 1998 waarna ze deze verkoopt aan derden. Bron: Lijser, Peter de; Van Badhuis tot Boulevard, 2008.  
1950Telefoonboek van Cadzand. 
1952De landelijke organisatie Bescherming Burgerbevolking wordt opgericht. Ook Cadzand heeft een afdeling, als onderdeel van de B-kring. Lees verder...
19531 februari. Springvloed. De watersnoodramp. Grote delen van Zuid-Holland, Noord Brabant, Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen komen onder water te staan. 1835 mensen verdrinken. Schade in Cadzand: duinafkalving en een dijkdoorbraak bij de Zwarte Polder, waardoor bouwland overstroomt.
Direct na de ramp lanceert de overheid het Deltaplan. Een systeem van dijken, dammen en sluizen, dat Nederland tegen de zee moet beschermen. Ir. Leendert Becu uit Cadzand is betrokken bij de leiding over dit gigantische project. Lees verder...
1953 Optocht in Cadzand. Voorop lopen politieagent Van de Berg en Adrie Koene. In de jeep rijdt Sander de Putter.
1954Na de beruchte stormramp van 1953 wordt het thuishaventje van de laatste schepen, de vissersboot CZ3 van Jan Baas en het beurtschip van Willem van de Heuvel, gedempt. Uit correspondentie van het gemeentebestuur met de overheid blijkt, dat burgemeester Leenhouts zich met hand en tand heeft verzet tegen het dempen van de haven. Het mocht niet baten. Het dempen van 't haventje is de eerste handeling van de uitvoering van de Deltawerken. In aansluiting op de nieuwe zeesluis komt een 9 meter hoge dijk dwars door de haven; het resterende deel zal worden gedempt. Lees verder... 
1954 De strandkerk Heilige Bonifatius, voor katholieke toeristen van alle nationaliteiten wordt opgestart.  
1955Drinkwater en riolering in Cadzand. Lees verder...

De kleuterschool in het gymlokaal van de lagere school. Lees verder...

Na de oorlog stegen de lonen en zorgden verbeterde arbeidsvoorwaarden voor meer vrije tijd. Een of twee weekjes kamperen in de zomer, behoorde nu voor velen tot de mogelijkheden. Cadzand-Bad bereidt zich er op voor. Lees verder...
1956 Luchtopname van Cadzand-dorp.  
195630 april 1956, Koninginnedag. Optocht door Cadzand. Lees verder...

Het Hervormd kerkkoor Cadzand wordt opgericht door Jozias Basting en Mannes Zonnebeld. In 1998 fuseert het koor met het in 1980 opgerichte R.K. kerkkoor St. Cecilia Sluis. Het nieuwe koor heet 't Zwinkoor Sluis/ Cadzand. Lees verder...
1957De pastorie van de N.H. kerk wordt afgebroken. Lees verder... 
1958Op 31 januari wordt de Bejaardensoos opgericht. Het bestuur: voorzitter mevr. J. van Nieuwenhuyse,
Secretaresse mevr. S. Vasseur-Dreve, penningmeester mevr. H. de Putter-Meeuwsen. Ruim 40 jaar later wordt
de soos bij de KvK ingeschreven als vereniging de Zwin Senioren.
 
1959In 1959 is er geen werk meer voor de molen Nooitgedacht. Het graan wordt tegenwoordig machinaal gemalen.

Gezien het opkomende toerisme in Cadzand sloopt eigenaar Iz. Voogdt het binnenwerk en richt het interieur in als toeristenpension, maar laat de buitenkant intact. De buitenkant wordt wit geschilderd, naar verluid op advies van de burgemeester. Een heel karwei, want de buitenkant is geteerd. Deze teerlaag moet eerst afgebikt worden.

Met dat karwei wordt de huid van de bakstenen onherstelbaar beschadigd met, wat later blijkt, verregaande gevolgen.
1962Door een storm met windkracht 12 slaat op 16 december het radioschip De UILENSPIEGEL los van zijn ankers en loopt vast op de kust bij Cadzand. Aan boord van het schip is de vrije zender Radio Antwerpen.
1963Feestelijke opening van de winkelpassage aan Boulevard De Wielingen door de Commissaris van de Koningin De Casembroot (links) en burgemeester J. Leenhouts.
Het Fordje, waarmee men zou aankomen wilde niet starten. De feestende ondernemers hebben de auto aangeduwd.

Volkstelling: per 31 december 978 inwoners.
Klik voor vergroting
1964Politie arresteert voortvluchtige criminelen. Lees verder... 
1965 Luchtopname van Cadzand-dorp.
Luchtopnamen van Cadzand-bad.
 
1967
De 23.000 ton metende olietanker British Lantern van BP Oil, gebouwd in 1960 en varende onder Engelse vlag, loopt aan de grond. Bij het overhevelen van de lading op rijnaken, zinkt een rijnaak.
1968De nieuwe eigenaar van de molen Nooitgedacht, F.O. Verbiest uit Sas van Gent, laat het pension ombouwen tot uitgaansgelegenheid 'Bar de Meulen'. 
1970Bij de herindeling van gemeenten met ingang van l april 1970 wordt een nieuwe gemeente Oostburg gevormd, die thans ongeveer 18.000 inwoners telt. Lees verder...

Volkstelling: per 31 december heeft Cadzand 966 inwoners.
1970Op 2 oktober 1970 vergaat de ca. 280 ton metende Belgische binnenvaarttanker René VII. Lees verder... 
1970Het Bos van Erasmus in de Strijdersgatpolder. Lees verder... 
1971Vanwege de mist stranden binnen 2 dagen de Engelse coaster Glas Island en de Engelse coaster Kiption op het strand van Cadzand. Lees verder... 
1972Lijst van munitieruimingen uit WW2. Lees verder... 
1973Op 12 januari is de nieuwe Openbare School feestelijk in gebruik genomen.
1974De molen Nooitgedacht staat in brand! De vrijwillige brandweer van Cadzand vraagt assistentie van de brandweerkorpsen van Oostburg, Breskens en Terneuzen. Het is een uitslaande brand. Er blijft een ruïne over.
De Lions club West-Zeeuws-Vlaanderen richt de Stichting Molen-behoud West Zeeuwsch-Vlaanderen op en koopt de molen voor 40.000 gulden. Het doel is de molen Nooitgedacht in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en weer te gebruiken voor het malen van graan. De restauratiekosten zijn beraamd op 370.000 gulden. Het benodigde geld wordt bijeengebracht door donaties, diverse inzamelacties onder de bevolking en met de verkoop van obligaties. Deze activiteiten en de restauratie nemen 3 jaar in beslag.
1976Op 2 en 3 januari woedt de op één na zwaarste storm sinds 1825 langs de kust. 
1977De uitgebrande molen Nooitgedacht is grondig gerestaureerd. De restauratie kostte 370.000 gulden, maar de sierlijke molen draait weer in volle glorie. Hans Soet is de vrijwillige molenaar. Commissaris van de Koningin Boertien is bij de officiele ingebruikname aanwezig. Het wordt een groots dorpsfeest met varken aan het spit!
1977Het schip de Attican Unity vaart onder de Belgische kust, als er brand uitbreekt.
Lees verder...


De Noorse vissersboot KLIPTON, met een lengte van 15m strandt op paalhoofd 33.
1979 Foto: 1965. De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser van Lateranen (C.R.L.), behoort tot de Orde van de Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus, door laatstgenoemde gesticht in de 11e eeuw. De paters uit Sluis verzorgden tot 1979 de diensten in de St. Bonifatiuskerk in Cadzand.
1984Op 11 mei gebeurt er een vreselijk ongeluk in de molen Nooitgedacht. Hans Soet, de vrijwilige molenaar sinds de renovatie van 1977, raakt bekneld in het mechanisme en wordt daarbij dodelijk gewond. Een zwarte dag voor Cadzand.
Hans Soet wordt in 1985 opgevolgd door Sjaak Herman, die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft bij de molens in de omgeving.
1987De renovatie van Boulevard de Wielingen is in 1987 gerealiseerd. Voorzieningen zijn gemaakt om het snelverkeer af te remmen, zodat een wandel- en flaneergebied ontstaat. De rechte en saaie weg van voorheen is een aantrekkelijke boulevard geworden met bijzondere verlichting en een aparte vormgeving. De betonnen ornamenten vormen het langste kunstwerk van Europa.
1987Op 6 maart voltrekt zich een ramp met de Engelse veerboot 'Herald of Free Enterprise' voor de haven van Zeebrugge. Amper vertrokken op weg naar Engeland kapseist het schip met 600 passagiers aan boord.
De boegdeur staat nog open als het schip de haven verlaat, waarbij het grote hoeveelheden water schept,
vervolgens kantelt en op een zandbank terecht komt.

KNRM-station Cadzand verleent hulp met reddingboot de Tuimelaar (zie 1973), KNRM-station Breskens stuurt de Javazee (zie 1977). Beide reddingboten kunnen 90 drenkelingen redden van een gewisse dood in het koude water. Van 34 passagiers wordt het stoffelijk overschot geborgen.
 
1999KNRM-station Cadzand. Het nieuwe boothuis Han van Nievelt wordt in gebruik genomen.
2003Cadzand, als onderdeel van de gemeente Oostburg, gaat met de gemeenten Oostburg en Aardenburg over in de gemeente Sluis. Lees verder... 
2003De dorpspomp wordt in ere hersteld. Lees verder... 
2009De kerktoren uit 1931 wordt grondig gerestaureerd. Lees verder...
2009De monumentale schuur van Jan Kools aan de Badhuisweg wordt afgebroken. De ruim 200 jaar oude schuur maakt plaats voor woningen.
2010 De nieuwe travalje in de Mariastraat wordt in gebruik genomen. 
2010Leendert Fremouw, geboren in 1927 te Cadzand, overleden te Cadzand in 2010, heeft veel aantekeningen en gedichten over Cadzand in de periode 1930-2010 gemaakt. Hij publiceerde in 2001 zijn boek 'Mijmeringen over Cadzand'.
Zijn 2e boek in 2010 kwam niet tot publicatie: 'Het dorpsleven van Cadzand'
2010Het project Cavelot is opgestart. Het wordt een recreatiepark met 450 vakantiewoningen. Er zijn aanwijzingen dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem zitten. Een gespecialiseerd bedrijf vindt 6 bommen en 1300 anti-personeelsmijnen. Lees verder...
2014Vanwege nieuwbouw aan de Badhuisweg is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
2015Bij de aanleg van de jachthaven zijn niet gesprongen explosieven (NGE) uit WO2 gevonden en ter plekke voor de kust tot ontploffing gebracht. Het betreft een zeemijn en 2 Britse vliegtuigbommen van 250 en 500 pond. De vondst was geen verrassing, want in nov 1942 heeft de geallieerde luchtmacht een gericht bombardement op de toenmalige haven uitgevoerd, in okt 1944 gevolgd door bombardementen langs de gehele kust. Een groot deel van de lading kwam vlak voor de kust in zee terecht.
Omdat na de oorlog verschillende diensten zich bezig hielden met de ruiming van bommen en dit slecht archiveerden, alsmede het niet melden van NGE's door grondeigenaren uit vrees voor schade toegebracht bij de ruiming hiervan, is een groot aantal bommen nooit in kaart gebracht. Bij bouwwerkzaamheden ter plaatse worden ze getraceerd en onschadelijk gemaakt. Dit is de laatste keer gebeurd bij de bouw van het bungalowpark Noordzee Récidence Cadzand-Bad in 2010. In dat jaar besliste de overheid dat de kosten voor ontmanteling van bommen in het vervolg door de gemeente zelf moeten worden betaald.