NIEUWLEUSENERSTRAAT

De tweede wereldoorlog is voorbij. Vriend en vijand zijn naar huis. Cadzand maakt de balans op. Er zijn onder andere 57 woningen verwoest. Er is behoefte aan nieuwbouw.
In 1947 wordt een nieuwe (doodlopende) straat aangelegd voor de bouw van 6 woningwetwoningen. De ingang is aan de Mariaweg, waar het manifacturenwinkeltje stond van Vina van Peenen, daarna fam. Aalbrechtse, en loopt met een hoek door tot aan het kerkhof.

Foto's: De situatie in 1956.
De straat is vernoemd naar de gemeente Nieuwleusen (Ov.), die in het kader van H.A.R.K. (Hulp Actie Roode Kruis) Cadzand hielp met een gift van ruim ƒ 18.000 voor het lenigen van de hoogste nood.
De straat heette eerst Nieuwleusdenerstraat, maar op aanwijzing van burgemeester Backx van Nieuwleusen is de naam gewijzigd in Nieuwleusenerstraat.

Foto rechts: De huizen waren bestemd voor de bewoners van de bunkers aan de duinen, die door de oorlog dakloos waren geworden. Deze wilden aanvankelijk niet verhuizen.
De 6 woningen (no. 1-3-5-7-9-11) zijn gebouwd in het kader van de woningnood. Deze zijn dus niet geschonken door voornoemde gemeente, zoals een oud-wethouder uit Cadzand verklaarde. Het bouwbedrijf Elseneur uit Rijswijk (ZH) ging al snel failliet, waarna aannemer Van de Poel uit Terneuzen het werk in 1948 voortzette.

Het politiebureau in de Mariastraat verhuisde in 1950 naar nr. 3 (en later weer terug).
Na de verkleining/herindeling van het kerkhof in 1965 is de Nieuwleusenerstraat over het oude kerkhof doorgetrokken naar de Erasmusweg. Bij rioolwerkzaamheden in 2013 zijn op dit oude gedeelte van het kerkhof nog 2 doodskisten gevonden.

In 2010 is het eerste gedeelte van de Nieuwleusenerstraat hernoemd in Jan de Baenststraat. Dit leek noodzakelijk in verband met de bouw van woningen. Jan de Baenst (1307-1403) en zijn nazaten bekleedden belangrijke ambtelijke functies in de steden Sluis en vooral Brugge. Pas in de 16e eeuw is er een aantoonbare connectie met Cadzand i.v.m. de pacht van de Roffoelkinpolder.
De besluitvorming tot de keuze voor deze naam is onbekend.

Aangezien de gehele straat eerst is vernoemd naar de hulpverlenende gemeente Nieuwleusen (Ov), zou het logischer geweest zijn om de ingang te vernoemen naar de belangrijke tweede hulpverlenende gemeente, namelijk Drachten (Fr), die het schoolinterieur, de leermiddelen en sinterklaascadeau's schonk in 1946: de Drachtenerstraat.

Bron:
BeeldbankZeeland.nl
L. Becu
Museum Palthehof, Nieuwleusen
Gemeentearchief Sluis
Diverse