VIJVERSTRAAT

De Vijverstraat is aangelegd en bebouwd tussen 1960 en 1968. De straat is genoemd naar de vijver, waaraan hij ligt.

In de volksmond wordt die 'de vijver' genoemd, maar het is een gracht. Die gracht is in 1574 gegraven rond een tentenkamp van Spaanse soldaten.
Oorspronkelijk waren er 2 grachten (rond 2 tentenkampen). De 2e gracht lag op de plaats waar nu de Pr. Willem Alexanderstraat is aangelegd. Die gracht is na 1900 gedempt.

Cadzand was nog onder Spaans bewind. Omstreeks 1574 werden er werken uitgevoerd aan de kerk van Cadzand. Om de werklieden te beschermen tegen Watergeuzen, vanuit het Oranjegezinde Vlissingen, werd er een vendel voetknechten van de heer van Eechoute gelegerd onder leiding van kapitein van Provene en zijn luitenant Destinghem.
Op weg naar Cadzand plunderden ze de plaats Heinckewerve (bij Sluis). Het was gebruikelijk dat groepen soldaten op deze wijze in hun onderhoud voorzagen.
Eenmaal aangekomen in Cadzand kocht luitenant Destinghem in de omgeving, op kosten van het Vrije, voedsel aan, alwaar het ten eigen bate werd doorverkocht. Hij werd veroordeeld. Op 18 januari 1574 haalden soldaten van kapitein van Provene, de paarden en de koeien uit de stallen van Adriaen de Wilde onder voorwendsel dat er enige geuzen tussen gezeten zouden hebben. Na onderzoek gelastte de graaf van Roeulx kapitein van Provene Adriaen de Wilde schadeloos te stellen. Welke hofstede het betreft is in onderzoek. Cadzand is verder van dit soort praktijken verschoond gebleven. Het vendel voetknechten was tot minimaal 1576 in Cadzand gelegerd.

Op het detail van een kaart uit 1856 staan beide grachten nog aangegeven. Rechtsboven staat rond de hofstede Erasmus aan de Erasmusweg eenzelfde gracht.