Ook in Zeeuws-Vlaanderen kwam de herindeling van gemeenten aan de orde.
In april 1963 verscheen een schetsplan van Gedeputeerde Staten van Zeeland om het aantal gemeenten in West- en Oost Zeeuws-Vlaanderen terug te brengen van 30 tot 11.
In december 1964 volgde een plan waarbij slechts 10 gemeenten zouden overblijven, omdat men alsnog Aardenburg en Sluis wilde samenvoegen.
Nog geen half jaar later (mei 1965) verscheen andermaal een herindelingplan. De 30 bestaande gemeenten zouden daarbij teruggebracht worden tot 7 nieuwe gemeenten. Men had vooral belangrijke wijzigingen aangebracht in de kanaalzone.
Voortgezette studie van de herindeling bracht eind 1965 opnieuw drastische wijziging. Zeeuws-Vlaanderen zou daarbij worden ingedeeld in slechts 5 gemeenten. Vooral de kanaalzone werd daarbij als een krachtige middengemeente aangemerkt, wat ongetwijfeld samenhangt met de snelle industriële ontwikkeling in dat gebied. Ook de schaalvergroting heeft daarbij wellicht parten gespeeld. Het wetsontwerp tot herindeling in 5 gemeenten bereikte tenslotte medio 1966 de Tweede Kamer.


Het werd eind 1967 toen een voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken daarover verscheen. Men was niet eenstemmig van oordeel over het scheppen van één gemeente in de kanaalzone. Een aantal stemmen ging op om toch drie kanaalgemeenten in te stellen. In de Memorie van Antwoord hield minister mr. H. J. Beernink vast aan de voorgestelde vijf gemeenten. Bij de behandeling van het desbetreffende wetsontwerp sprak de Tweede Kamer zich uit voor acht nieuwe gemeenten, waarvan drie in de kanaalzone waren gelegen. Het wetsontwerp werd aangepast en op dinsdag 11 november 1969 kon ook de Eerste Kamer zich akkoord verklaren met de indeling in acht gemeenten. Dat plan werd gerealiseerd op 1 april 1970.

West Zeeuws-Vlaanderen bestaat sindsdien uit de volgende gemeenten:
OOSTBURG, met ruim 18.000 inwoners omvattende de gemeenten Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Schoondijke, Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande.
SLUIS, met ruim 3.000 inwoners, samengesteld uit de gemeenten Sluis en Retranchement.
AARDENBURG, met bijna 4.000 inwoners is de enige gemeente, in Zeeuwsch Vlaanderen, waarvan het grondgebied geen wijzigingen heeft ondergaan.

Foto van de laatste vergadering van de gemeente Cadzand: van links naar rechts Jozias Basting, Jozina Adriaanse-de Neef, Jacob Kools en Izaak van Houten, in het midden burgemeester Jacobus Leenhouts, secretaris Pieter Verhage, Lucas Tack, Johannes de Lijser en Karel Malcorps.

Inmiddels is in 1971/72 op landelijk niveau de gewestvorming aan de orde gesteld waarbij men geografische eenheden onder één gewestraad wil brengen.
In 2003 zal in West Zeeuws-Vlaanderen uiteindelijk één gemeente worden gevormd door samenvoeging van bovengenoemde 3 gemeenten tot de gemeente Sluis.