1927 OPENBARE LAGERE SCHOOL


Van links naar rechts:
voorste rij: 1.Izaak de Bruijne 2.Izaak Steenhart 3.Ko Masclee 4.Wannes Goossen 5.Matthijs van Dale.
tweede rij: 1.Jacob Kools 2.Jan Risseeuw 3.Piet de Maillie 4.Adriaan Robijn 5.Izaak de Lijser 6.Jan de Nijs.
derde rij: 1.Anna Kools 2.Leentje van Male 3.Wantje Masclee 4.Jaantje van Hee 5.Santje Vasseur 6.Lies Adriaansen 7.Cathalina Aalbregtse 8.bovenmeester C.J. Neeteson.
achterste rij: 1.Ko Vasseur 2.Bram Vasseur 3.Piet de Maillie 4.Izaak van Houte 5.Ko de Keuninck 6.Hubregt de Lijser 7.Piet Mabelis.


Van links naar rechts:
vooraan: 1.Toon Kommers 2.Johan Steenhart 3.Ko Masclee 4.Sander de Putter 5.Willem Goossen 6. Piet de Lijser;
middelste rij: 1.Marie Brevet 2.Anna Risseeuw 3.Francina de Roo 4.Jo de Die 5.Marie de Bruijne 6.Lien Fikse 7.Ka van Iwaarden 8.Dientje Fremouw 9.Jozina de Neef 10.Piet Kraaijmes 11.Jan Leenhouts 12.meester C.J. Neeteson;
bovenste rij: 1.Dane Plog 2.Hendrik Cijsouw 3.Bas Steenhart 4.Wannes de Potter 5.Jean de Ridder 6.Kobus Risseeuw 7.Jaap van Hee 8.Abraham Cruson 9.Ko la Gasse 10.Marien Blok.


Naar Knocke aan Zee

Schoolreisjes naar Holland vereischen voor de bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen een kapitaal, naar België reizen we tamelijk goedkoop, zoodat we meer overhouden voor den dag zelf. Zoo komen we er toe de grens over te gaan. Een eenvoudig biljet, afgeteekend door den Burgemeester, kan die poort openen, en wat de volwassenen betreft, een Bewijs van Nederlanderschap, 5 jaar geldig, hebben we hier toch meest allen.

Vanuit Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, overige gedeelten van Zeeland en Holland, heeft men na aankomst der Provinciale Boot van Vlissingen naar Breskens gelegenheid om met de trams der Stoomtram Mij. Breskens-Maldeghem naar Knocke en de verdere Belgische badplaatsen te reizen.
Naar wij vernemen, zal dit jaar een nieuwe Belgische verbinding gemaakt worden, zoodat de reis dan niet meer via Sluis zal plaats vinden, doch rechtstreeks via Retranchement. De rijtijd zal daardoor belangrijk verkort worden, terwijl ook het overstappen te Sluis komt te vervallen. Voor schoolreisjes gelden speciale lage tarieven. Voor inlichtingen schrijve men aan de Directie der genoemde Stoomtram Mij. te Breskens.
Vanuit Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen reist men met de Zeeuwsch-Vlaamsche tram (schrijf den heer Van Hecke, Ambtenaar Z. V. T. M., Sas van Gent, die een en al gedienstigheid is), tot Schoondijke, met de lijn Breskens-Maldeghem tot Sluis, met de Chemins-de-Fer Ficinaux naar Knocke aan Zee.
Wat is er te zien? Een heel, heel mooi strand. Villabuurten en winkelstraten.
En dan „wafelen" gaan eten! Moeder Ziska leeft niet meer, maar haar dochter is ook een goede gastvrouw. Vijf groote ronde wafelen (niemand eet ze achter elkaar op) met koffie, of melk, hadden we per kind besteld. Het adres is: Pierre Dossche, Zoute 41, Knocke, België. Een groote speeltuin is er ook.
Dan weer terug naar de plaats, b.v. per auto, en de Batterij Wilhelm II bezichtigen, vol herinneringen van den vreeselijken oorlog. Met dezelfde reisgelegenheid weer terug.

Naar Antwerpen

Die reis gaat per trein. Tien dagen te voren opgeven, dan geeft de Belgische Staatsspoor een flinke korting. Volwassenen op een apart biljet, als „societaires". U komt aan in St. Anneke en vaart over de Schelde. Na de afwisselende spoorreis deze korte vaart met gezicht op de zeebooten, zooals we ze van de Schelde kennen. Wat is de Schelde hier smal.
Nu eerst een verkwikking. Goede en goedkoope consumptie is, als men te voren bestelt, te bekomen in het volgende adres: Vlaamsche Katholieke Mannenvereeniging „De Vrede", Hoogstraat 12.
Nu verder. Men vervoege zich te voren op het bureel van Onderwijs. Hofstraat 18, daar wordt men zeer vriendelijk geholpen aan een gratis-toelating voor het prachtige Stadhuis, het Steen, het Vleeschhuis (niet op Woensdag). Voor groote groepen wordt zelfs een boottocht georganiseerd door de bokken (1 maand te voren vragen). De Groote Kerk van O. L. Vrouwe is open als er geen diensten zijn, beklimming van den toren kost 2 frank. Bekijk ook den reus Brabo, de Fontein van Quinten Metsys, loop eens langs het lossen en laden der stoomers en eens door enkele straten-Zoo wordt het hard tijd om in den Dierentuin te komen. Prijs 5 frank, kinderen beneden 12 jaar halve prijs. Zoo duurt de dag eigenlijk te kort. Maar het gezelschap beklaagt zich den dag niet.

Bron:
Roelof Neeteson
J. CHRISTIAANSE, hoofd der Chr. School, Hoek bij Terneuzen.