BADHUISWEG ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK


Begin 21e eeuw besluit de eigenaar van het landbouwbedrijf aan de Prinsestraat 2 zijn bedrijf te beƫindigen. In 2009 worden de twee 200 jaar oude, markante landbouwschuren aan de Badhuisweg gesloopt. Op het vrijgekomen perceel is het woningproject Koolshoeve gepland. In 2014 is de bouw gestart.
Het archeologisch onderzoeksbedrijf ArteFact krijgt drie dagen de tijd om de bodem van de 1m diepe bouwput in kaart te brengen.
Uit grondverkleuringen en gevonden voorwerpen blijkt dat de bodem het niveau uit de 13e eeuw is. De lichte kleur is de originele zandgrond van de toenmalige zandplaat Casant. De donkere kleuren geven palen, gedempte waterputten, afvalputten en afwateringsgoten aan. De putten en goten zijn gedempt met grond van elders, aangevoerd door de bewoners en/of overstromingen, vandaar de verkleuring. Het patroon van paalafdrukken en de lichte grond geven de positie van bebouwing aan. Het hout, stro en riet waaruit deze gebouwen werden vervaardigd, zijn allang vergaan.Foto links: voor-en achterzijde van een munt, waarschijnlijk een longcross penny uit de 13e eeuw.
Foto rechts: een munt en gespen uit de 16e eeuw.
Foto links: doorsnede van een sloot.

Foto rechts: Midden in beeld zijn met stokjes de afdrukken van palen van een afscheiding aangegeven.
Rechtsonder de verkleuring van een schuurtje. Daarboven liggen een afvalput en een waterput. Het grondwater is zilt. De onderzochte afvalputten bevatten alleen beenderen van kleinvee.

Een paal uit 1200 is vergaan. Er blijft alleen verkleurde grond over. De dwarsdoorsnede laat de aangepunte paal in de bodem zien. Aan de hand van het patroon van deze afdrukken zijn woningen en schuurtjes te herkennen. Daaruit blijkt dat er al in 1200 woningen langs de Badhuisweg stonden. Deze waren van hout, stro en leem gebouwd met een rieten dak. De eerste bewoners zijn hoogstwaarschijnlijk de landarbeiders geweest die woonden aan de rand van hun akker, de polder Nortpolrikin/het Noordland ( no.29). De Badhuisweg bestond toen al als pad naar de kust!
Dit is een kaart van kaartmaker Mogge uit 1656. In de rode cirkel ligt het onderzoeksgebied aan de Badhuisweg. Er staan woningen op aangegeven. Een stukje hoger ligt de Berghofstede, die nog steeds bestaat.

Vanaf 1772 wordt melding gemaakt van de hofstede op de hoek Badhuisweg/Koolsweg.
Op de plaats van de woningen zijn rond 1800 de beide landbouwschuren gebouwd.

Bron: cartouche Mogge, 1656
Zeeuws Archief
Bert Voets