38) OUDELANDSCHE POLDER, 42ste BEGIN. DEN QUELLEPOLDER.
Duinweg 1 (camping Zwinhoeve).

Omstreeks 1719 woonden hier Pieter Taillie en Suzanna Labyt, de vrouw overleed 14 januari 1722. Op 11 maart 1727 droegen Taillie en de wezen van zijn overleden vrouw de timmer voor ƒ 600 over aan Nicolaas du Bois, die er toen reeds op woonde.
Genoemde du Bois droeg de timmer op 19 april 1746 voor ƒ 480 over aan op toenmalige bewoner Adriaan de Keesel, die hem op diezelfde dag weder voor ƒ 558 overdeed aan Christiaan van op Ameele en Janna Adriaansen. Van op Ameele overleed in januari 1750, de weduwe hertrouwde later met Salomon Masclee.
De vrouw overleden in 1752. In 1757 verkocht Masclee de timmer aan Pieter de Groote, die gehuwd is geweest met Janna de Keesel. Hun erfgenamen verkochten de timmer op 10 januari 1782 aan Pieter Callewaard en Janneke van de Veere.
In 1809 zijn in de plaats van deze gekomen Jannes de Die en Magdalena op Dekker. De vrouw overleden in 1811, de man hertrouwd op 8 april 1812 met Pieternella de Ridder. In 1834 gekomen Bartholomeus Krepel, geboortig van Ellemeet in Schouwen, en Janneke de Die. De man overleden 29 juli 1839, de vrouw hertrouwd 3 juni 1840 met Abraham de Vlieger, weduwnaar van Sara van de Plassche.
In 1843 is de Vlieger vertrokken en opgevolgd door Pieter Cailleux, in wiens plaats in 1845 zijn gekomen Johannes Almekinders en Janneke Rosseel. De vrouw overleden 25 augustus 1862, de man hertrouwd 1 oktober 1863 met Catharina Suwijn.
In 1864 is de hofstede verkocht aan Pieter Brevet en Cornelia Elizabeth Risseeuw. De vrouw overleden 8 december 1906 (foto boven?). In 1916 is 't hof verkocht aan A. van Unen te Oostburg en in hetzelfde jaar de schuur afgebrand.
In 1917 gekomen Marinus Kegel en Maria Louise Verstrijnge, die naderhand eigenaars zijn geworden en in mei 1922 van hier vertrokken.
Toen is de hofstede in eigendom overgegaan aan de gebroeders Barendse, afkomstig uit het land van Tholen, en in gebruik genomen door een hunner, te weten Willem Jacobus Barendse en Elizabeth Pieternella Douw.
In 1935 gekomen hun zoon Willem Barendse en Jozina de Vlieger. In 1939 in hun plaats Pieter Verhage en Elisabeth Willemsen. In 1953 gekomen Abraham Barendse en Kitty Vercouteren.
Verkocht aan derden. Thans camping Zwinhoeve.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
L. Fremouw
cadzandgeschiedenis.nl