5) OUDELANDSCHE POLDER, 29ste BEGIN HET NOORDLAND.
Prinsestraat 2


Op 8 maart 1772 trouwde Isaac Dosselaar, weduwnaar van Catharina Albert, met Elizabeth Brevet, welke na Dosselaar's overlijden hertrouwde op 22 november 1778 met Abraham Cappon. De vrouw overleden 6 oktober 1794, de man 29 juni 1797.
Op 14 mei 1798 is de timmer voor ƒ 5.160 verkocht aan Paulus de Back en Cornelia Schrijvers, die hier in hetzelfde jaar zijn komen wonen.
In 1803 gekomen Isaac Visser en Suzanna Casteleijn, in wier tijd de hofstede van landen is verminderd. In 1822 is zij verkocht aan Jacob op Dekker en Janneke van Houte, In 1827 gekomen Jannes Brevet en Jozina de Bruijne. In 1835 is de hofstede weder met een aantal bouwlanden vergroot.
De vrouw overleden 7 februari 1861, de man 2 augustus 1868.
In 1870 is de hofstede publiek verkocht aan hun zoon Izaak Brevet, die ze beboerd heeft tot 1875 en toen verkocht aan zijn zwager, Jannes Erasmus, die ze heeft laten bekasteleinen door Pieter de Bruijne en Catharina Brevet. In 1890 gekomen des eigenaars zoon Adriaan Jannes Erasmus en Maria Luteijn. De man overleden 26 juni 1891, de weduwe hertrouwd 7 juli 1892 met Pieter Erasmus. Deze zijn in 1894 vertrokken en opgevolgd door Jacob Kools en Anthonetta Jozina Erasmus.
In 1923 gebleven hun zoon Jannes Kools en Neeltje Francina Luteijn. In 1951 opgevolgd door Jacob Kools
en Catharina van de Hooft. In 2006 overgegaan aan de erven Kools.

Onder protest van de bevolking worden de markante landbouwschuren in 2009 afgebroken. In 2012 is de hofstede verkocht aan derden.
Op het vrijkomend perceel met het naastliggend bouwland (foto rechtsboven) en op een strook bouwland aan de Koolsweg zijn in 2014 woonhuizen gebouwd.

Uit archeologisch onderzoek in de bouwput van de boerderijwoningen blijkt dat er in de 13e eeuw woningen hebben gestaan.


Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Zeeuws Archief
ArteFact
cadzandgeschiedenis.nl