Postduivenvereniging De Getrouwe Duif

De oprichtingsdatum van de vereniging is niet meer bekend. In de Middelburgsche Courant van 29 september 1903 wordt voor het eerst melding gemaakt van De Getrouwe Duif:

De oprichting kan daarom gesteld worden op 1902-1903. In de jaren erna verschijnen regelmatig krantenberichten met uitslagen. Als deelnemers worden genoemd, A. van Dale, W. Brevet, gebr. P. Contant en P. de Neef.
De eerste foto is uit 1915 achter café Du Commerce van Teeuw de Roo.

1e rij: Adriaan de Roo, Piet Vasseur, Piet Contant, Bart de Ridder, Willem Brevet.
2e rij: David Erasmus, Jas Schijve, Ko de Meij, Piet Mabelis, Adriaan de Neef, Izaak van Cruijningen.

Tijdens WW2, krachtens een verordening van 15 augustus 1942, werden 1.200.000 Neder-landse postduiven en 48.000 sierduiven afgemaakt. De Getrouwe Duif was ter ziele.


In 1950 is de vereniging met 30 leden heropgericht onder dezelfde naam De Getrouwe Duif.Het bestuur bestond uit G. Pleijte, A. de Roo, S. de Putter sr. en A. Vasseur.

In 1962 werd Bram Vasseur de voorzitter.In het jaar 2000 is het aantal leden te klein om zelfstandig verder te gaan. De Getrouwe Duif besluit te fuseren met postduivenvereniging De Snelvliegers uit Oostburg.

Bron:
Cor Riemens
Ron Goossen
Sander de Putter jr.
krantenbankzeeland.nl
cadzandgeschiedenis.nl