DE BURGEMEESTERS VAN CADZAND 1795-1970

Na de inname door de Fransen werd Staats-Vlaanderen op 22 november 1794 voorlopig ingedeeld bij het departement Oost-Vlaanderen, welke indeling op 10 december 1794 definitief werd. Nadat de Republiek op 16 mei 1795 in het Haags Verdrag de Zuidelijke Nederlanden definitief aan Frankrijk moest afstaan, werd op 31 augustus daaropvolgend de eerste Franse bestuurlijke indeling van kracht. Staats-Vlaanderen werd een zelfstandig departement met als hoofdplaats Sas van Gent. Het departement werd verdeeld in vijf kantons: Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis. Op 1 oktober 1795 werd Staats-Vlaanderen officieel ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Bij wet van 13 februari 1796 werd Staats-Vlaanderen als apart departement opgeheven en gevoegd bij het departement de l'Escaut met als hoofdplaats Gent. Dit departement werd verdeeld in 44 kantons. Staats-Vlaanderen bleef verdeeld in de reeds genoemde vijf kantons. Burgemeesters moeten financieel onafhankelijk zijn, tot dezelfde kerk behoren als de meerderheid van de bevolking en over administratieve vaardigheden beschikken.
--1795. Aan alle plaatsen met minder dan 5000 inwoners werd het zelfstandig bestuur ontnomen. De enige zelfstandigheid die deze plaatsen behielden was de keuze van een eigen agent municipal en zijn adjoint. Alle plaatsen werden kantonsgewijze onder een gemeenschappelijk bestuur geplaatst, de zogenaamde municipalité de canton (municipale administratie van het kanton). De agents municipaux van alle plaatsen gezamenlijk oefenden, onder het voorzitterschap van een president, het bestuur uit over het kanton. Deze kantonnale administratie werd weer opgeheven bij wet van 17 februari 1800. De plaatsen met minder dan 5000 inwoners kregen hun zelfstandigheid terug.

- 1795-1800 De agents municipaux van alle plaatsen gezamenlijk oefenden, onder het voorzitterschap van een president, het bestuur uit over het kanton. Voor Cadzand was de vredesrechter Jacques Risseeuw.
Zijn plaatsvervanger in Cadzand was:
- 1795-1796 Jannis Cappon, suppléant du juge de paix
- 1796-1804 Jacob de Hullu, suppléant du juge de paix

Burgemeester:
- 1805-1811 Adrien-Barthélémi Weygand
- 1811-1812 Jacobus de Hullu
- 1812-1837 Adriaan de Bruijne (1764-1844)
- 1837-1843 Jannis Erasmus (1779-1866), eervol ontslag een jaar voor het aflopen van de ambtstermijn.
- 1843-1856 Mattheus Scheele (1792-1870). In 1853-1856 ook burgemeester van Retranchement.
- 1856-1870 H. S. de Smidt. In 1856-1870 hadden de gemeenten Cadzand, Zuidzande en Retranchement één burgemeester.
- 1870-1882 Adriaan Erasmus (1806-1893)
- 1882-1888 Jhr. Mr. Antonij Adriaan van Doorn (1854-1935), tevens burgemeester van Zuidzande in 1883-1888.
- 1888-1912 Jannis Erasmus (1838-1927)
- 1912-1936 Izaak Erasmus (1867-1938) volgde zijn vader op.
- 1936-1944 C. le Nobel (1908-1968).
- 1944-1946 Izak de Bruine van Melle, waarnemend burgemeester.
- 1946-1970 Jacobus Abraham Leenhouts. (1911-1981). Tevens burgemeester van Retranchement en waarnemend burgemeester van
..Nieuwvliet (1967-1970).

In 1970 gaat Cadzand op in de gemeente Oostburg en in 2003 gaat de gemeente Oostburg op in de gemeente Sluis.

Bron:
Diverse
S. Oudes
H. van Hanegem
Couvret, A; Almanach du Département de l'Escaut, 1812
Cadzandgeschiedenis.nl